Resources

Electronic Database “Research, materials and documents on the European Union and European integration”

 

http://dspace.chmnu.edu.ua/handle/123456789/7

Вашій увазі пропонується бета-версія Інституційного репозитарію ЧНУ ім. Петра Могили. В зібрання Інституційного репозитарію включені повним текстом:навчальна література (підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації або вказівки); наукова література (монографії, тези доповідей, збірники матеріалів конференцій), у тому числі з тематики європейської інтеграції.

Сорока С. В. Механізми взаємодії уряду і парламенту в процесі державного управління: досвід країн Європейського Союзу та українська практика: монографія / Світлана Вікторівна Сорока. – Миколаїв: ФОП Ємельянова Т. В., 2012. – 421 с.

Палагнюк Ю. В. Актуальні питання суспільних трансформацій в Україні_безпековий та євроінтеграційний виміри_колективна монографія: / під заг. ред. Ю. В. Палагнюк, С. І. Шкірчака. – Миколаїв : Видавництво ЧНУ імені Петра Могили, 2018. – 300 c.

Палагнюк Ю. В. Державна євроінтеграційна політика України: теорія, методологія, механізми: [монографія] / Ю. В. Палагнюк. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – 392 с.

Сучасні інтеграційні проблеми: європейський досвід та українські реалії [колективна монографія] / за ред. М.О. Багмета, С.В. Матяж. – Миколаїв. – Вид-во ЧДУ імені Петра Могили. – 2015. – 168 с

Державне регулювання аудіовізуальних засобів масової комунікації європейський досвід та Україна: [монографія] / Ю. В. Палагнюк. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – 236 с.

Yuliana Palagnyuk. Financial instruments of cooperation between Ukraine and the EU as a factor of influence on the implementation of eurointegration policy of Ukraine/ Yuliana Palagnyuk // Bezpieczeństwo, Zdrowie i Kultura Fizyczna. Wybrane zagadnienia / Redakcja naukowa Piotr Lizakowski, Dariusz Skalski, Sławomir Dębski. – Volume 5. – Pomorska Szkoła Wyższa : Gdynia – Gdańsk – Starogard Gdański, 2017. – P. 72-91./p>

Yuliana Palagnyuk. Forming public opinion during implementation of public policy towards European integration of Ukraine/ Yuliana Palagnyuk // Bezpieczeństwo, Zdrowie i Kultura Fizyczna. Wybrane zagadnienia / Redakcja naukowa Piotr Lizakowski, Dariusz Skalski, Sławomir Dębski. – Volume 4. – Pomorska Szkoła Wyższa : Gdynia – Gdańsk – Starogard Gdański, 2017. – P. 45-75.

Yuliana Palagnyuk. Innovative technologies of human capital use as a factor in the development of social activity of modern European youth in Ukraine / Yuliana Palagnyuk, Tetiana Kosteva // Modern Innovative and Information Technologies in the Development of Society / edited by Michal Ekkert, Oleksandr Nestorenko, Monika Szynk. Series of Monographs of Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. – Monograph 23. – Katowice School of Technology: Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Technicznej w Katowicach, 2019. – P. 282-290.

Yuliana Palagnyuk, Dmytro Say, Halyna Zalevska. The role of public opinion of youth in the implementation of Ukraine’s European integration policy // Youth Involment in Civil Society Development: Current State and Prospective Trends / edited by Magdalena Wierzbik-Strońska. Series of Monographs of Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. – Monograph 31. – Katowice School of Technology: Publishing House of Katowice School of Technology, 2020. – P. 111-119. ISBN 978-83-955125-6-8

Сорока С. В. Правова та інституційна система Європейського Союзу і проблеми прийняття Конституції// Світова та європейська інтеграція : [навч. посіб.] / за ред. М. О. Багмета– Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. С. 94–119.

Сорока С. В., Волчецький Р.В.  Еволюція взаємовідносин України з Європейським Союзом  // Світова та європейська інтеграція : [навч. посіб.] / за ред. М. О. Багмета– Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008.

Сорока С. В. Галузеві політики Європейського Союзу : методичні рекомендації з дисципліни для підготовки магістрів за спеціальністю 8.15010002 «Державна служба» / С. В. Сорока. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – 64 с. – (Методична серія ; вип. 222).

Палагнюк Ю. В. Заснування та етапи становлення Європейського Співтовариства // Світова та європейська інтеграція : [навч. посіб.] / за ред. М. О. Багмета– Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. С. 94–119.

Палагнюк Ю. В. Соціальна робота в зарубіжних країнах / Юліана Вікторівна Палагнюк. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2016. – 68 с. (Методична серія ; Вип. 244).

English. European and Euro-Atlantic Integration. A textbook for Civil Servants and Local Government Employees / Y. Glukhova, D. Say, Y. Palagnyuk, S. Ponomaryov, S. Soroka, A. Soloviova. – 3rd ed., updated. –Mykolayiv : Petro Mohyla BSSU, 2018. – 336 p.