Виконавці проекту успішно провели викладання двох дисциплін модуля Жан Моне «Управління в ЄС та політика європейської інтеграції» для студентів магістерських програм Інституту державного управління у першому семестрі 2021-2022 навчального року.

Виконавці проекту успішно провели викладання двох дисциплін модуля Жан Моне «Управління в ЄС та політика європейської інтеграції» для студентів магістерських програм Інституту державного управління у першому семестрі 2021-2022 навчального року.

Курс «Політика європейської інтеграції» вивчали студенти магістратури зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування». Студенти отримали важливі знання з основних етапів європейської інтеграції, функціонування єдиного економічного та валютного союзу, основних викликів для Європейського Союзу в добу пандемії, взаємодії між Україною та ЄС. Особлива увага приділена питанням зовнішньої політики ЄС та перспективам подальшого розширення, простору свободи, безпеки та справедливості Європейського Союзу, а також політиці європейської інтеграції України. Викладання дисципліни здійснювали доктор наук з державного управління, профессор Юліана Палагнюк та кандидат педагогічних наук, доцент Дмитро Сай.

Курс «Інституційно-правова система ЄС» викладався для студентів магістратури зі спеціальності «Соціальна робота». Основна увага приділялася вивченню питань організаційної структури органів управління та інститутів ЄС, порядку їх формування та повноважень, правової системи ЄС. Студенти детально розглянули особливості функціонування Європейського парламенту, Європейської Ради та Ради Європейського Союзу, проаналізували склад, функції та повноваження Європейської комісії, вивчили діяльність Суду Європейського Союзу як вищої судової інстанції ЄС. Лекції з курсу читала доктор наук з державного управління, професор Світлана Сорока. Семінарські заняття проводив кандидат педагогічних наук, доцент Дмитро Сай.

Під час занять студенти активно користувалися  Мультимедійним підручником «Управління в ЄС та політика європейської інтеграції», що дозволило удосконалити та підвищити ефективність викладання курсів в рамках Модулю Жан Моне. Матеріал для вивчення курсу став краще засвоюватися студентами під час користування Мультимедійним підручником, який містить багато наочних інтерактивних матеріалів (відео, фото, таблиць, малюнків тощо). Про це свідчить успішне складання екзаменів студентами.