Проведено викладання дисципліни модуля у другому семестрі 2019-2020 навчального року

Проведено викладання дисципліни модуля у другому семестрі 2019-2020 навчального року

           Успішно проведено викладання дисципліни модуля Жан Моне «Управління «Управління та прийняття рішень в ЄС» (EU Governance and Decision-making) для студентів 635 групи денної форми навчання у січні-березні 2020 року

Курс «Управління та прийняття рішень в ЄС» вивчали студенти магістратури зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування». Особливість цього курсу у тому, що він – тренінговий. Студенти вивчали у не класичному форматі лекції-семінари такі теми як: інституції ЄС, процес прийняття рішень в ЄС, розподіл влади між Європейським Союзом та державами-членами. Викладачами-лекторами з цього курсу були: доктор наук з державного управління, професор Світлана Сорока, доктор наук з державного управління, професор Юліана Палагнюк, кандидат педагогічних наук, доцент Дмитро Сай.

      Студенти дізналися як працює система управління Європейського Союзу, які повноваження мають органи та інституції ЄС, і яку роль відіграє  громадськість у формуванні рішень ЄС. Студенти вивчали та моделювали законотворчий процес в Європейському Союзі, вивчали  відмінності між законодавчими актами, актами впровадження (процедура «комітології») та делегованими актами, визначали їх місце у циклі політики ЄС, а також в ієрархії закодавчих актів. Під час рольових ігор, імітаційних вправ та дебатів студенти засвоїли процедури прийняття рішень у Європейській Комісії, Раді Європейського Союзу та Європейському Парламенті, ознайомилися зі звичайною законодавчою процедурою та функціонуванням процедури “трилогії”. Особлива увага приділялася вивченню змін у діяльності органів та інститутів ЄС та прийняття рішень у зв’язку із прийняттям Лісабонського договору, зокрема й посиленням представницької демократії в Європейському Союзі. 

Викладачка Юліана Палагнюк зазначає:

«На заняттях переважно використовувала групові інтерактивні методи навчання. Під час такого спілкування магістри вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, ухвалювати обґрунтовані рішення. Заняття проходили цікаво, а магістри були задоволеними незвичним для себе форматом проведення заняття в університеті».

   

Під час викладання курсу всі викладачі-тренери використовували інтерактивні методи викладання: мозковий штурм, рольові ігри,  методи групової дискусії, «малюй і пиши», аналіз історій, брейнстормінгу тощо.

  

«Найбільш інтригуючою частиною для мене, – зазначає доцент Сай, – було завершення сеансів мозкового штурму студентами, особливо коли вони представляли результати. Студенти розробили нетрадиційні рішення, які мали всі шанси на реалізацію в майбутньому».

Наприкінці курсів студенти успішно склали екзамени.