Resources

Electronic Database “Research, materials and documents on the European Union and European integration”

 

https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/

Вашій увазі пропонується бета-версія Інституційного репозитарію ЧНУ ім. Петра Могили. В зібрання Інституційного репозитарію включені повним текстом:навчальна література (підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації або вказівки); наукова література (монографії, тези доповідей, збірники матеріалів конференцій), у тому числі з тематики європейської інтеграції.

Сорока С. В. Механізми взаємодії уряду і парламенту в процесі державного управління: досвід країн Європейського Союзу та українська практика: монографія / Світлана Вікторівна Сорока. – Миколаїв: ФОП Ємельянова Т. В., 2012. – 421 с.

Палагнюк Ю. В. Актуальні питання суспільних трансформацій в Україні_безпековий та євроінтеграційний виміри_колективна монографія: / під заг. ред. Ю. В. Палагнюк, С. І. Шкірчака. – Миколаїв : Видавництво ЧНУ імені Петра Могили, 2018. – 300 c.

Палагнюк Ю. В. Державна євроінтеграційна політика України: теорія, методологія, механізми: [монографія] / Ю. В. Палагнюк. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – 392 с.

Сучасні інтеграційні проблеми: європейський досвід та українські реалії [колективна монографія] / за ред. М.О. Багмета, С.В. Матяж. – Миколаїв. – Вид-во ЧДУ імені Петра Могили. – 2015. – 168 с

Державне регулювання аудіовізуальних засобів масової комунікації європейський досвід та Україна: [монографія] / Ю. В. Палагнюк. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – 236 с.

Yuliana Palagnyuk. Financial instruments of cooperation between Ukraine and the EU as a factor of influence on the implementation of eurointegration policy of Ukraine/ Yuliana Palagnyuk // Bezpieczeństwo, Zdrowie i Kultura Fizyczna. Wybrane zagadnienia / Redakcja naukowa Piotr Lizakowski, Dariusz Skalski, Sławomir Dębski. – Volume 5. – Pomorska Szkoła Wyższa : Gdynia – Gdańsk – Starogard Gdański, 2017. – P. 72-91./p>

Yuliana Palagnyuk. Forming public opinion during implementation of public policy towards European integration of Ukraine/ Yuliana Palagnyuk // Bezpieczeństwo, Zdrowie i Kultura Fizyczna. Wybrane zagadnienia / Redakcja naukowa Piotr Lizakowski, Dariusz Skalski, Sławomir Dębski. – Volume 4. – Pomorska Szkoła Wyższa : Gdynia – Gdańsk – Starogard Gdański, 2017. – P. 45-75.

Yuliana Palagnyuk. Innovative technologies of human capital use as a factor in the development of social activity of modern European youth in Ukraine / Yuliana Palagnyuk, Tetiana Kosteva // Modern Innovative and Information Technologies in the Development of Society / edited by Michal Ekkert, Oleksandr Nestorenko, Monika Szynk. Series of Monographs of Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. – Monograph 23. – Katowice School of Technology: Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Technicznej w Katowicach, 2019. – P. 282-290.

Yuliana Palagnyuk, Dmytro Say, Halyna Zalevska. The role of public opinion of youth in the implementation of Ukraine’s European integration policy // Youth Involment in Civil Society Development: Current State and Prospective Trends / edited by Magdalena Wierzbik-Strońska. Series of Monographs of Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. – Monograph 31. – Katowice School of Technology: Publishing House of Katowice School of Technology, 2020. – P. 111-119. ISBN 978-83-955125-6-8

 

Сорока С. В. Правова та інституційна система Європейського Союзу і проблеми прийняття Конституції// Світова та європейська інтеграція : [навч. посіб.] / за ред. М. О. Багмета– Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. С. 94–119.

Сорока С. В., Волчецький Р.В.  Еволюція взаємовідносин України з Європейським Союзом  // Світова та європейська інтеграція : [навч. посіб.] / за ред. М. О. Багмета– Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008.

Сорока С. В. Галузеві політики Європейського Союзу : методичні рекомендації з дисципліни для підготовки магістрів за спеціальністю 8.15010002 «Державна служба» / С. В. Сорока. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – 64 с. – (Методична серія ; вип. 222).

Палагнюк Ю. В. Заснування та етапи становлення Європейського Співтовариства // Світова та європейська інтеграція : [навч. посіб.] / за ред. М. О. Багмета– Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. С. 94–119.

Палагнюк Ю. В. Соціальна робота в зарубіжних країнах / Юліана Вікторівна Палагнюк. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2016. – 68 с. (Методична серія ; Вип. 244).

English. European and Euro-Atlantic Integration. A textbook for Civil Servants and Local Government Employees / Y. Glukhova, D. Say, Y. Palagnyuk, S. Ponomaryov, S. Soroka, A. Soloviova. – 3rd ed., updated. –Mykolayiv : Petro Mohyla BSSU, 2018. – 336 p.

 

Yuliana Palagnyuk, Svitlana Soroka. Why “green politics” is not popular in Ukraine? Reasons of failure of the Party of Greens of Ukraine in the 2002 elections and afterwards Przegląd Sejmowy 1(162)/2021. P. 109-125.

Yuliana Palagnyuk, Svitlana Soroka Historical Path Dependency and Media Freedom Poland and Ukraine in the 1990s / STUDIA WARMIŃSKIE 57 (2020). P. 401-414. ISSN 0137-6624 DOI: 10.31648/sw.4629

Молодь як конструктивна сила громадянського суспільства в умовах євроінтеграції. Ольвійський форум – 2021 : стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі : XV Міжнар. наук. конф., м. Миколаїв : програма та тези : IІI Міжнар. наук.-практ. конф. 10 червня 2021 р., «Залучення патріотично активної молоді до розвитку громадянського суспільства як чинник соціальної безпеки України» / Чорном. нац. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2021. – 112 с.

Сорока С.В. Взаимодействие высших органов государственной власти в процессе парламентской ответственности в странах ЕС
Сорока С.В. Делеговане законодавство як форма участы уряду в законодавчому процесы у країнах Європейського Союзу
Сорока С.В. Парламентські слухання та дебати як інструменти інформаційно_корекційного контролю уряду в країнах ЄС та Україні
Сорока С.В. Особливості взаємодії сенату Республіки Польща із сеймом у процесі реалізації державно_управлінських функцій
Сорока С.В. Новый Закон о бедных 1834 года как основа современной системы местного управления Великобритании
Сорока С.В. Механізми взаємодії Сенату Республіки Польща з Сеймом у процесі реалізації законодавчої функції
Сорока С.В. Конструктивний вотум недовіри уряду як засіб збереження стабільності системи державного управління в країнах ЄС
Сорока С.В. Інститут індивідуальної парламентської відповідальності уряду в країнах Європейського Союзу_досвід для України
Сорока С.В. Позиция ЄС относительно неподписания Украиной Соглашения об Ассоциации в 2013 году как предпосілка украинского кризиса
Сорока С.В. Реформа місцевого самоврядування в Польщі_історичні передумови проблеми проведення та результати
Сорока С.В. Роль слідчих комісій у здійсненні парламентського контролю уряду в країнах ЄС Роль уряду як субєкта законодавчої ініціативи в процесі прийняття законів_досвід європейських країн
Сорока С.В. Сенат у системі органів державної влади Республіки Польща в 1989_2009

Сай Д.В. Сучасні тенденції розвику соц забезпечення в ЄС

Палагнюк Ю.В. Державна політика зайнятості молоді в країнах_членах ЄС досвід для України
Палагнюк Ю.В. Державні програми з питань європейської інтеграції України основні напрями
Палагнюк Ю.В. Еволюція процесу розширення та інтеграції у Західній Європі
Палагнюк Ю.В. Еволюція теоретичних основ європейської інтеграції державно_управлінський аспект
Палагнюк Ю.В. Економічні аспекти інтеграції України до ЄС (у рамках Угоди про партнерство і співробітництво)
Палагнюк Ю.В. Європейська політика сусідства як інструмент співробітництва ЄС з Україною
Палагнюк Ю.В. Зміст та перспективи політики Східного партнерства як зовнішньополітичної ініціативи ЄС щодо України
Палагнюк Ю.В. Медіареформи у сучасній Україні та Республіці Польща_політико_правовий аспект
Палагнюк Ю.В. Механізми інтеграції держав Центральної та Східної Європи у ЄС
Палагнюк Ю.В. Механізми співробітництва між Україною та ЄС в рамках Угоди про партнерство і співробітництво
Палагнюк Ю.В. Механізми формування державної євроінтеграційної політики України
Палагнюк Ю.В. Механізми формування та реалізації державної євроінтеграційної політики України
Палагнюк Ю.В. Моніторинг громадської думки щодо європейської інтеграції України як механізм реалізації державної євроінтеграційної політики
Палагнюк Ю.В. Націоналістичні тенденції регулювання медіа ринку України у занальноєвропейському контексті
Палагнюк Ю.В. Особливості розвитку соціальних послуг у системі соціальної політики Німеччини
Палагнюк Ю.В. Особливості соціального супроводу студентської молоді з обмеженими можливостями в освітній сфері Польщі та України
Палагнюк Ю.В. Особливості соціальної активності молоді в умовах євроінтеграції
Палагнюк Ю.В. Особливості соціальної активності молоді України в умовах євроінтеграції
Палагнюк Ю.В. Особливості формування договірно_правового механізму співробітництва України та ЄС
Палагнюк Ю.В. Палагнюк Основні інструменти розширення ЄС на схід
Палагнюк Ю.В. Підготовка майбутніх соціальних працівників в умовах європейської інтеграції України
Палагнюк Ю.В. Політика ЄС щодо України на етапі реалізації Україною євроінтеграційної стратегії
Палагнюк Ю.В. Порівняльний аналіз правових аспектів реформ у сфері медіа в Україні та Республіці Польща
Палагнюк Ю.В. Порівняльний аналіз системи громадських медіа в Україні та Республіці Польща
Палагнюк Ю.В. Проблеми розвитку ЄС після фінансово_економічної кризи уроки для України
Палагнюк Ю.В. Процес інтеграції та європейському континенті теоретичні та історичні аспекти
Палагнюк Ю.В. Регулювання реклами та спонсорства в аудіовізуальних медіа в Європейському Союзі_ приклад для України
Палагнюк Ю.В. Социальное сопровождение студенческой молодежи с ограниченніми возможностями в ситеме высшего образования Польши
Палагнюк Ю.В. Трансформація фінансових інструментів співробітництва Європейського Союзу з Україною
Палагнюк Ю.В. Формування інституційних механізмів державної євроінтеграційної політики УкраїниФункціонування сучасної медіа системи у континентальній Європі та Великій Британії

Yuliana PALAGNYUK State policy towards European integration theoretical analysis
Yuliana PALAGNYUK Legal foundations of cooperation between Ukraine and the EU
Yuliana PALAGNYUK Formation of state policy of Ukraine towards european integration
Yuliana PALAGNYUK European Neighborhood policy as coopeartion instrument between Ukraine and the EU
Yuliana PALAGNYUK Creation of free trade area between the EU and Ukraine challengeas and perspectives