Home

Jean Monnet Module “EU Governance and Politics of European Integration” Petro Mohyla Black Sea National University

Project goals

expected to contribute to the deepening and broadening of knowledge on EU governance and European integration

read more

The Conference “Lisbon Treaty - 10 years after its entry into force. What has changed in the functioning of the EU? ”

 

will be held at Pero Mohyla Black Sea National University on December 2, 2019

 

 

Read More

Project Events


Training for Civil Servants and Social Workers “Modern Challenges in the Management and Policy-Making of the European Union”

February 4, 2021

Training programm

 

The Conference “Lisbon Treaty – 10 years after its entry into force. What has changed in the functioning of the EU? ”

December 2, 2019

Download collection of abstracts the conference

Download programm conference

Evaluate the conference by link

Expect information

Comprises three modules

Module “EU Governance and Politics of European Integration”

Institutional and Legal System of the European Union
 • The Evolution of the Institutional System of the European Union
 • Bodies and Institutes of the European Union: their Composition, Plenary Powers and Order of Functioning
 • Council of the European Union in the Structure of the EU Bodies
 • European Commission: the Composition, Functions and Plenary Powers
 • The Features of Functioning of the European Parliament
 • Court of Justice and European Court of Auditors in the Institutional System of the EU
 • Inter-institutional EU Bodies that Play Specialized Roles
 • Legal System of the European Union
 • The Procedure for the Adoption of Legislative Acts in the European Union
 • National Legal Systems of the EU Member States

 

Politics of European Integration
 • Main Stages of European Integration
 • Four Enlargements of the EU in the 20th century
 • Challenges of the European Enlargement in the 21st century
 • Ukraine and the Politics of European Integration
 • The Association Agreement between Ukraine and the EU
 • The External Policy of the EU and Integration
 • The External Policy of the EU and Prospects of Further Enlargement
 • Contemporary Challenges of European Integration
EU governance and decision-making
 • The EU institutions
 • The EU Decision-Making process
 • The distribution of power between the European Union and the Member States

Amount of student in 2019-2020 a.y.

Public Administration and Management

Social Work

 

 

For me personally, listening to the lecture material and attending practical classes on European Integration Policy and EU Governance and Decision-making was quite interesting. The unusual educational format of the classes, as well as the use of computer equipment for better visual perception of the material, aroused great interest in acquiring new knowledge about the history of the EU, the processes of European integration, and the EU's relations with other countries in the international arena.

After the day at work, I perceived the classes as a vacation for myself. Since I am not a professional historian and have not previously studied EU issues, I have had an opportunity to learn a lot about the history of the EU and some aspects of its present activities. During the classes I had an opportunity to look at the previously known facts from a different perspective and in a different way.

I should stress that working in small groups during the classes was very beneficial. Such work has not only helped to absorb new material, but also helped to develop teamwork skills and to discover one’s own potential as individual participant and as the team as a whole. Considering all of the above, I believe that such teaching approach should be implemented in relation to other academic disciplines that the students study.

Дмитро Слободянюк

MA in Public Management and Administration, Institute of Public Administration, Petro Mohyla Black Sea National University

 

   
At the beginning of the semester our students group began to study the discipline “Institutional and Legal System of the European Union”. I believe that introducing this discipline into the curriculum is the right decision. Thanks to it we can take a closer look at such economic and political community as the European Union. We can research its tendencies of development, system of law, and even the most important part for the Ukrainian people – the role of Ukraine in this community, consider the positive and negative aspects of our cooperation.

Yulia Popova

MA in Social Work, Institute of Public Administration, Petro Mohyla Black Sea National University
 

Курс «Інституційно-правова система ЄС» пройшов цікаво та залишив неоціненний багаж знань. Деякі питання здавалися іноді складними, але завдяки поданій інформації на лекціях Сороки Світлани Вікторівни та цікавим семінарам Сая Дмитра Вікторовича, а також мультимедійному підручнику – все вдалося зрозуміти і виявилося не таким складним.

Викладання цієї дисципліни було добре організовано, лекції були цікавими та змістовними – інформація подавалася як в усній формі так і за допомогою відео матеріалів. І Світлана Вікторівна, і Дмитро Вікторович мали високу підготовку з даного курсу. Також дуже добре, що після кожного розділу, ми мали змогу перевірити свої знання за допомогою тестових запитань.

Семенова Інна

студентка 561 групи спеціальності «Соціальна робота»

 

 

Особисто мені цей курс подарував безцінні знання про відносини «Україна-ЄС» та сутність європейської інтеграції, допоміг мені зрозуміти майже усі аспекти щодо вступу держав у Європейський Союз, а також особливості політики ЄС. Ця тема актуальна і повинна вивчатися студентами. За допомогою даного курсу студенти, на основі широкого кола джерел та літератури, можуть проаналізувати переваги та недоліки європейської інтеграції України та прийти до власних висновків. Під час вивчення курсу були надані змістовні та різноманітні матеріали, за допомогою яких можна було детально розібратися в основних аспектах сучасного стану Європейського Союзу і його країн-членів. Цей курс спирається на праці відомих сучасних вчених України, Європи та Америки і дає змогу подивитись на об’єкт дослідження з різних сторін.

Окрема вдячність викладачу Сороці Світлані Вікторівні, яка викладає даний курс максимально якісно, лаконічно, неупереджено та відкрито, вона дає можливість студенту самому розібратись у матеріалі та сформувати власну думку з кожної теми.

Роман Ромазанов

студент 5 курсу Інституту державного управління

 

 

Цього семестру ми вивчали цікавий курс «Інституційно-правова система ЄС». Хотілося б розповісти про свої враження. По-перше, сам курс був дуже цікавим, наповнений різноманітними інтерактивними та наочними матеріалами (відео, фото, таблицями, схемами). По-друге, я багато дізналась про право та інституції ЄС, це розширило мої знання, а в сучасному світі дуже важливо бути всесторонньо розвиненою особистістю. По-третє, позитивно, що навчання відбувалося за допомогою мультимедійного підручника, розробленого викладачами курсу.

Мені дуже сподобалось, що до кожного розділу мультимедійного підручника є тестові завдання, які ми розв’язували після вивчення матеріалу. Ще цей курс проводиться з елементами вивчення англійської мови. Базові поняття ЄС іноземною мовою ви будете знати точно. Таким чином, я раджу цей курс усім хто цікавиться правом ЄС та функціонуванням його інституцій.

Анастасія Котенко

студентка 561 групи спеціальності «Соціальна робота».

 

 

В цьому семестрі наша група мала змогу вивчати курс з інституційно-правової системи ЄС. Можу впевнено сказати, що даний курс був дійсно цікавим, пізнавальним і містив у собі досить різноманітні завдання, після яких пройдений матеріал закріплювався краще. Окремо хотілося б зупинитись на темах курсу. Всі вони містили логічно структурований матеріал та були дуже актуальними. Проведення лекційних занять завжди супроводжувались різними відеоматеріалами, презентаціями до тем. Не менш важливим в цьому курсі є те, що після проходження кожного з розділів, ми повинні були складати невеличкий тест, який давав можливість визначити рівень знань з даної теми і за допомогою результатів побачити, на що ще потрібно звернути свою увагу.

Хочеться висловити велику подяку Сороці Світлані Вікторівні та Саю Дмитру Вікторовичу, за прекрасний супровід курсу та наданий багаж знань.

Валерія Матвієнко

студентка 561 групи спеціальності «Соціальна робота».